Pl. Vileta 9-11 Torrebesses 646 322 000 centrepedraseca@gmail.com

Pedra Seca, tresor de la terra. Les construccions i la tècnica de la pedra seca

Les construccions i la tècnica de la pedra seca

Continguts

► Les construccions i la tècnica de la pedra seca
► Pedra Seca, patrimoni de la humanitat
► 11 conjunts de pedra seca a Torrebesses com a Bens Culturals d’Interès Nacional (BCIN)
► Vine a veure-ho a Torrebesses. El Centre d’Interpretació de la Pedra Seca: Exposicions, rutes guiades i de senderisme pel patrimoni de la pedra seca de Torrebesses… 

Les construccions i la tècnica de pedra seca

Les construccions de pedra seca, també anomenades pedra en sec, són un element característic de molts indrets de Catalunya, i especialment del Baix Segrià i Les Garrigues, el qual pot ser, encara avui, trobat arreu d’aquest territori. La principal característica de la pedra seca és que en la seva tècnica no s’empra cap mena d’argamassa, morter o lligam de pasta humida. L’estabilitat de les construccions s’obté a partir del correcte encaix de les pedres més grans i pedres més petites (falques), el màxim contacte entre les pedres i el seu mateix pes. Podem trobar construccions de pedra seca amb aspecte variable no sols pel seu ús, sinó també pel tipus d’aparell o del tipus de pedra utilitzat per a construir-los.

Tot i que és cert que la pedra seca és una tècnica que es pot trobar, no sols a Catalunya, sinó a molts indrets dels món, és per això, que la candidatura de la tècnica de la pedra seca per convertir-se amb patrimoni immaterial de la humanitat, la composaven fins a vuit països del sud d’Europa (A finals de 2018, la tècnica de la pedra seca va ser inscrita a la Llista representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat).

La pedra seca a Torrebesses

Torrebesses (un municipi al sud de la comarca del Segrià) compta amb un gran patrimoni de construccions de pedra seca, que els pagesos van anar construint generació rere generació enmig d’un paisatge de secà de valls i turons. Dins les diferents construccions que conformen el paisatge trobem els marges, cabanes de volta, aljubs, pous, sèquies, masos, entre d’altres.

La pedra seca de Torrebesses a vista d’ocell.

Marges

Les espones o marges de pedra seca són unes parets de pedra habitualment perpendiculars a la terra, no obstant les podem trobar també atalussades o esglaonades. Eren construïdes per facilitar el cultiu dels pagesos en zones irregulars i amb desnivell. Per poder treballar i aprofitar millor la terra creaven diverses feixes o bancals emmarcades per marges de pedra seca.

Cabanes de volta i de falsa cúpula

Les cabanes de pedra seca (a vegades anomenades barraques en altres indrets) són construccions que edificaven els pagesos per descansar durant les jornades de treball al camp i aixoplugar-se quan plovia. En aquesta zona, la gran majoria de cabanes eren construïdes amb pedra i adossades als marges amb una coberta de volta de mig punt, de pedra, que podia néixer del terra o bé de les seves parts laterals. A més d’utilitzar-se pel descans i l’aixopluc dels pagesos una altra funció essencial era com a lloc de descans per l’animal de tir. No obstant també s’hi podien guardar les eines del camp i per assecar els fruits de la collita. El tipus de cabana més present a les Garrigues i al Segrià Sec són les cabanes de volta, com indica el seu nom, consisteixen en una volta, quasi sempre de canó, estan molt relacionades amb el cultiu de l’olivera, tant present per aquestes contrades, i l’animal de tir, també necessari per aquest conreu. Altres tipus de cabanes que podem trobar a Torrebesses són les cabanes de falsa cúpula.

La pedra seca i l’aigua

La correcta gestió de l’aigua sempre ha estat una necessitat bàsica per l’agricultura i la població. Aquest recurs, fonamental tant per les persones com pels conreus i la ramaderia, es troba darrere la major part de les actuacions què, des de temps immemorials, els pobladors d’arreu emprenien per garantir el subministrament dels poblats i la producció d’aliments. La necessitat de gestionar l’aigua de forma adequada ha estat encara més significativa a les zones de secà, on l’absència de cursos hídrics estables i baixa precipitació forçava els pobladors a cercar el recurs al subsòl, obtenir-lo de la pluja o, en els millors casos, canalitzar-lo des d’altres llocs amb millor disponibilitat. És per això que en el nostre terme trobem moltes construccions de pedra relacionades amb l’emmagatzematge i la canalització de l’aigua com els pous, les sèquies o els aljubs.

Aljubs

Els aljubs són construccions fonamentalment de pedra seca, amb parets acabades amb pedres de petites dimensions i molt ben tancades, els quals es remataven amb una coberta i una finestra o porta per accedir-hi. Aportaven una millora definitiva en la conservació de l’aigua, recollida de la pluja mitjançant aigüeres (rases a la roca), mostrant clarament l’interès atorgat al proveïment d’aigua i representen alhora la màxima expressió de l’esforç i una tècnica constructiva basada fonamentalment en el treball de la pedra seca.

Pous

Pou de la vila

Els pous són la infraestructura hidràulica més nombrosa. És on es trobaven les reserves d’aigua més assequibles en els moments que l’aigua superficial desapareixia o bé quan les reserves es feien escasses. S’utilitzaven diferents sistemes per extreure l’aigua, tots ells relativament senzills, coneguts i emprats de molt antic.

Sèquies

Les sèquies discorren pel centre dels fons de les valls i són les obres que presenten una extensió i magnitud més destacades, i  partir d’aquestes neixen els seclots, els quals distribueixen l’aigua entre les diferents parcel·les o horts. En època d’abundància, l’aigua del fons es canalitzava arreu del vall a través de la sèquia central.
A Torrebesses, encara es conserven seccions de la sèquia de la Vall Major, que travessa el terme de punta a punta.

Mina d’aigua

L’Antic molí d’oli del Bep de Canut, construït al segle XIX i que es dedicava a la premsa d’olives per elaborar oli a la manera tradicional. En aquest molí es descobreix la importància de les instal·lacions que s’utilitzaren durant bona part del segle XX, com les conduccions i les reserves d’aigua a l’interior i exterior del molí, totes elles construïdes amb pedra, destacant també la mina d’aigua.


Pedra Seca, patrimoni de la humanitat

El 28 de novembre de 2018 l’UNESCO va declarar la tècnica de la pedra seca com a patrimoni immaterial de la humanitat sota el nom «L’art de la pedra seca, coneixements i tècniques».

Podeu consultar l’entrada oficial de la UNESCO aquí.

També podeu veure els vídeos oficials de la candidatura (en anglès i francès), i la versió doblada al català cortesia de la Fundació El Solà:

Vídeos de la candidatura en català, anglès i francès.


11 conjunts de pedra seca a Torrebesses com a Bens Culturals d’Interès Nacional (BCIN)

El passat 10 de maig de 2022, el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovat declarar bé cultural d’interès nacional (BCIN) en la categoria de zona d’interès etnològic 11 conjunts de construccions de pedra seca i d’abastament i explotació d’aigua, a Torrebesses, i la delimitació dels seus entorns de protecció.

Els elements que formen part del conjunt declarat bé cultural d’interès nacional són: pou de la Vila, safareigs i bolló; secla i rasa de la Vall Major; conjunt del molí de Bep de Canut; marge del molí del Culó o del Puntarró; molí i bassot de Tomàs; cabana d’Albert Marçal; cabana de volta de la Paula; cadolla Colomina i regatons; bassa de Bep del Pubill i regató; aljub i cadolla del Ribot, i regatons i abancalaments i marges de pedra seca.

Més informació a la notícia del nostre bloc:


Vine a veure-ho

Pots visitar el Centre d’Interpretació de la Pedra Seca i veure l’exposició sobre la pedra seca o fer alguna de les visites guiades i rutes per Torrebesses: Pels paisatges de la pedra seca i pel patrimoni històric, monumental i etnològic del municipi. També duem a terme activitats puntuals o recurrents: Cursos (com el ja habitual Curs d’Estiu de la Pedra Seca), conferències, tallers, caminades, rutes i altres activitats diferents que podreu veure a la nostra agenda d’activitats.

Reserves i punt d’inici de les visites

Totes les visites guiades comencen des del Centre d’Interpretació de la Pedra Seca, coneix el nostre horari i on es troba. Podeu fer-les venint durant el nostre horari habitual, aconsellem reservar la visita amb antelació mitjançant WhatsApp (646 322 000), enviant un correu electrònic a centrepedraseca@gmail.com o trucant al telèfon 646 322 000. La resta de dies de la setmana sols es pot fer visita guiada reservant-la amb antelació (segons disponibilitat).

Punt d'inici de totes les activitats:
Centre d'Interpretació de la Pedra Seca.
Plaça Vileta 9-11. Torrebesses.

Visita amb possibilitat d’allotjament i/o dinar

Descobreix aquí els allotjaments i restaurants/bars locals. Per a més informació i packs podeu contactar a centrepedraseca@gmail.com.

Preus i tarifes reduïdes

Pitja aquí per conèixer el resum dels preus i les tarifes reduïdes.